تماس با ما

تماس با ما :

آدرس :گرگان - مطهری جنوبی- سی متری مسجد- روبه روی مسجد امام حسن مجتبی فروشگاه آویتا

تلفن : ۰۱۷۳۱۱۹         نمابر: ۰۱۷۳۲۱۴۹۳۳۵

تلفن همراه : ۰۹۳۸۳۷۱۲۶۲۸

یاسر فخرالدین