پشتیبانی

تعهد ما در بخش خدمات مشترکان، فراهم آوردن بهترین پشتیبانی برای شماست. هر مشکلی که داشته باشید ما آماده ارائه راه‌حل برای آن هستیم؛ کافیست با همکاران متخصص ما ارتباط برقرار کنید.

برای پشتیبانی با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن : ۳۱۱۹ - ۰۱۷  نمابر:  ۱۳-۰۱۷۳۲۱۷۴۷۱۲